Zabbix MySQL 모니터링

 

zabbix_agentd.conf 에 아래 구문 추가

UserParameter=mysql.status[*],echo “show global status where Variable_name=’$1′;” | HOME=/home/zabbix/ mysql -N | awk ‘{print $$2}’